top of page
Loneliness

מהי התעללות נרקיסיסטית?

התעללות נרקיסיסטית הינה סוג ספציפי של התעללות רגשית או פסיכולוגית המערבת פגיעה בפרט לרוב דרך תקשורת פסיכולוגית מניפולטיבית סמויה ע"י אדם בעל מאפיינים נרקיסיסטים שמטרתו לשלוט במחשבות, בפעולות וברגשות של האדם האחר. כמו-כן, הפוגע משתמש בקורבן לצורך מילוי צרכיו ובכדי להיפטר מרגשות קשים אותם מתקשה לשאת בעצמו.

התעללות זו מתאפיינת בהתנהגויות אשר מפחידות את הקורבן ומאיימות על הרווחה הנפשית שלו ללא שימוש בכוח פיזי. מדובר בתהליך מתמשך של הקטנה והרס של העולם

הפנימי של הקורבן. היא נעשית דרך לעג, בוז, בגידות, שקרים, שימוש במניפולציות, בידוד חברתי, התעלמות ועוד.  

להתעללות זו השלכות מזיקות וארוכות טווח. היא עלולה להוביל לדיכאון, חרדה, פוסט טראומה, מחלות גופניות, ייאוש, בלבול, ועוד. 

במרבית המקרים הפוגע כלל לא מודע להתנהגותו ואף עלול לתפוס את עצמו כקורבן. 

בנוסף, כלפי חוץ הפוגע נתפס כצ'ארמר ואף מצטייר כמי שדואג לקורבן ועל כן התעללות זו הינה בלתי נראית. עקב כך, הנפגע אינו מקבל תוקף מהסביבה ונותר מאד בודד. 

התעללות זו יכולה להתרחש בין חברים, בין הורים לילדים, במקומות עבודה ובין בני זוג. 

הטיפול יכול לסייע מאד להשתחרר מההשפעות של התעללות זו ולהחלים, הן אם מחליטים להישאר בקשר עם הפוגע והן אם מחליטים לנתק את הקשר. 

bottom of page