top of page
Search
  • עירית שדות

DBT- טיפול דיאלקטי התנהגותי למאובחנים בהפרעת אישיות גבולית


מטרת הטיפול היא לבנות חיים ששווה לחיות אותם.

הטיפול הדיאלקטי התנהגותי מתבסס על התיאוריה הביו סוציאלית.

לפי תיאוריה זו, הפרעת אישיות גבולית היא הפרעה במערכת הוויסות הרגשי.

ההפרעה במערכת הוויסות נובעת מ:

א. מרכיב מולד, הבא לידי ביטוי ב:

1. פגיעות גדולה (רגישות גבוהה לגירויים, עצמה רגשית גבוהה וחזרה איטית למקום מאוזן)

2. קושי בוויסות- קושי בזיהוי ושיום הרגשת ובהפחתת גירויים שליליים.

ב. סביבה לא מתקפת:

1. משפחה כאוטית: היעדר זמינות, עומס cעיות, היעדר מיומנות

2. משפחה "מושלמת": חוסר סבילות לרגשות שליליים, הורים אגוצנטרים ועסוקים, הכחשה של קיום בעיות

3. משפחה טיפוסית: נטייה תרבותית להעריך הישגים ושליטה

קושי בוויסות הרגשי יכול לעורר מגוון קשיים:

1. פגיעות רגשית: תנודות במצב רוח, כעס רב

2. חוסר יציבות בהתנהגות: פגיעה עצמית, אובדנות, התמכרויות

3. חוסר יציבות בדימוי העצמי: בלבול, ריקנות

4. חוסר יציבות קוגניטיבית: דיסוציאציה, מחשבות פרנואידיות

5. חוסר יציבות בקשרים בינאישיים: יחסים כאוטים, חרדות נטישה, ניתוק קשרים או הישארות בקשר מתעלל

אז מה עושים בטיפול?

1. מסבירים את התיאוריה הביו סוציאלית

2. עובדים על הפחתת ההתנהגות האובדנית בעזרת אנליזה פונקציונלית

3. עובדים על התנהגויות המפריעות לטיפול (איחורים, ביטולים, אי תרגול מיומנויות וכו)

4. עובדים על התנהגויות המפריעות לאיכות החיים (התמכרויות, מערכות יחסים בעייתיות, אכילה כפייתית ועוד)

4. לימוד מיומנויות: מיינדפולנס, יעילות בינאישית, ויסות רגשי, עמידות במצוקה

מהי חשיבה דיאלקטית?

קבלה של החיים כמו שהם ובו זמנית עושים מאמצים בלתי נלאים לשינוי. המטרה היא להרחיב את האופנים כשחושבים על מצבים בחיים, שחרור ממצבים של מבוי סתום, שיפור הגמישות והנגישות לאחרים, הימנעות מדעות קדומות ושיפוטיות. הדיאלקטיקה היא ניסיון למצוא איזון בין עמדות סותרות, או במילים אחרות, לחפש שווי משקל בין שני קטבים מנוגדים.

#הפרעתאישיותגבולית #DBT #dbt

191 views0 comments
bottom of page